Ładowanie
×

Kolejny projekt dla Gminy Głuszyca

Głuszyca podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność na terenie Gminy Głuszyca”. Projekt będzie obejmował szereg działań, w tym zagospodarowanie terenów miejskich z przeznaczeniem na budowę miejsc postojowych, budowę bezpiecznych przejść dla pieszych oraz modernizację wiat przystankowych.

Planujemy uzyskać dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.03 Transport miejski, Działanie FENX.03.01 Transport miejski, Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne: węzły przesiadkowe (w tym: parkingi P&R poza centrami miast) oraz inwestycje infrastrukturalne: z zakresu ITS.
Jest to projekt partnerski o nazwie „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – Wałbrzych, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice”.

Share this content:

  Spotkanie Wigilijne w Walimiu

Opublikuj komentarz