Ładowanie
×

Chałubińskiego w remoncie

Gmina Wałbrzych rozpoczęła remont drogi gminnej nr 116787D (ul. Chałubińskiego) w Wałbrzychu. W ramach remontu odcinka o długości 605 m wykonane będą następujące roboty:

– rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania terenu kolidujących z inwestycją – w niezbędnym zakresie (takie, jak: istniejące nawierzchnie, krawężniki, obrzeża, oznakowanie pionowe, itp.)
– roboty ziemne (wykopy i nasypy) w zakresie niezbędnym do dostosowania terenu pod projektowane zagospodarowanie terenu,
– wbudowanie betonowych elementów prefabrykowanych takich, jak: krawężniki, obrzeża itp.
– budowa nowej nawierzchni jezdni i opaski dla pieszych z kostki betonowej,
– remont zjazdów, utwardzeń oraz dojść do schodów,
– wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu (wymiana istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, a także wbudowanie urządzeń BRD mających na celu zabezpieczenie pieszych, takich jak: balustrady),
– remont istniejącej kanalizacji deszczowej (wymiana studzienek ściekowych i przykanalików),
– regulacja lub wymiana istniejących włazów i pokryw studni teletechnicznych, kanalizacyjnych oraz energetycznych, a także regulacja istniejących skrzynek zaworowych, wodociągowych i gazowych.
Planowany termin zakończenia remontu to połowa sierpnia 2024 r.
Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Źródło i fot. Urząd Miasta w Wałbrzychu

Share this content:

  Walczymy o bankomat! Podpisz Petycję!

Opublikuj komentarz