Ładowanie
×

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Biuro Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu uprzejmie informuję, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024 uruchomił program pn.: „Zajęcia klubowe w WTZ”. Dzięki wspólnie przygotowanemu i złożonemu wnioskowi udało się pozyskać środki w wysokości 33 000 zł, które bez wątpienia wspomogą osoby niepełnosprawne w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Adresatami programu są podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej. Beneficjentami programu są: osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia, osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust.2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
Program będzie realizować Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 24. w terminie od 14.03.2024 r. do 31.01.2025 r.

Red.
Źródła i fot. um.walbrzych.pl

Share this content:

  Młodzi chcą swojego ronda!

Opublikuj komentarz