Ładowanie
×

Pieniądze na zabytki w Wałbrzychu

LXXII sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha

Radni podejmują poniższe uchwały na renowacje zabytków.

6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy
Wałbrzych.
7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii
Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Józefa Oblubieńca,
zlokalizowanym przy ul. św. Józefa w Wałbrzychu w ramach Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków.
8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii
Rzymskokatolickiej pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św.Aniołów Stróżów
zlokalizowanym przy ul. S. Moniuszki w Wałbrzychu w ramach Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków

 

źródło https://bip.um.walbrzych.pl/

źródło fot. https://um.walbrzych.pl/walbrzych-mojemiasto/strony/galeria_foto_moniatowicz.php

Share this content:

  Konkurs - Młodzieżowy Plakat Społeczny

Opublikuj komentarz