Ładowanie
×

Burmistrz Miasta podpisał listy intencyjne

Burmistrz Miasta Paweł Ozga podpisał 5 lipca  z Dziekanem Dekanatu Świebodzickiego Księdzem Proboszczem Józefem Siemaszem z Parafii pw. Św. Mikołaja oraz Proboszczem Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Tadeuszem Chlipałą listy intencyjne w związku z uzyskaniem przez Wnioskodawców, czyli ww. Parafie wstępnych promes dofinansowania inwestycji z rządowego programu odbudowy zabytków Polski Ład.

Dokumenty (listy intencyjne) zostały podpisane w celu dopełnienia obowiązków koniecznych do uzyskania promes, określającące zasady współpracy Stron. W spotkaniu uczestniczył również Kierownik Wydziału Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych Przemysław Grzybowski.
I tak Parafia pw. św. Mikołaja otrzymała promesę do kwoty 977 947,15 zł na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Kościół XIII w. p.w. św. Mikołaja z kryptą rodziny Hochberg – Remont elewacji wraz z malowaniem, renowacja polichromii ścian i filarów” w zakresie: konserwacja polichromii, ścian i kolumn, empory chóru, ponadto elewacja zewnętrzna (skucie tynków betonowych wykonanie nowych i malowanie, a także wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem głównym do Kościoła.
Z kolei Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła promesę do kwoty 980 000,00 zł na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Kompleksowy remont wnętrza zabytkowego obiektu sakralnego Kościoła pw. Świetych Apostołów Piotra i Pawła w Świebodzicach wraz z infrastrukturą bezpieczeństwa” w zakresie wykonania instalacji przeciwpożarowej wraz z malowaniem i częściową wymianą elementów konstrukcji drewnianej zabytkowego obiektu sakralnego Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Świebodzicach i zabezpieczeniem jej przeciwpożarowo, ponadto modernizacja instalacji odgromowej.
Zarówno Dziekan Józef Siemasz, jak i Proboszcz Tadeusz Chlipała twierdzą, że promesy pozwolą na realizację ważnych dla Kościołów inwestycji, co pomoże w ratowaniu, upiększaniu, przedłużaniu żywotności tych zabytkowych obiektów.

Źródło i fot. swiebodzice.pl

Share this content:

  Na "Starej" wyremontują mieszkania

Opublikuj komentarz