Ładowanie
×

Dofinansowanie na wsparcie edukacji przedszkolnej

Gmina Świebodzice pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla Priorytetu 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania FEDS.08.01 Dostęp do edukacji (nabór konkurencyjny nr FEDS.08.01-IZ.00-035/23) na projekt pn. „Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Świebodzice”.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu i zajęć rozwijających umiejętności kluczowe oraz społeczno-emocjonalne ułatwiające dzieciom uczenie się i korzystanie z różnorodnych możliwości edukacyjnych na późniejszych etapach kształcenia, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, badawcze, twórczego podejścia do poznawania świata, zajęcia umożliwiające w sposób bezpieczny i świadomy poruszać się w świecie cyfrowym. Dodatkowym elementem celu projektu są kursy i szkolenia rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik nauczania.
Projekt będzie realizowany w 3 przedszkolach na terenie Gminy Świebodzice: Oddział Przedszkolny przy Szkole Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza, Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II oraz Przedszkole nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach.
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 406 569,75 zł.

źródło i fot. swiebodzice.pl

Share this content:

  Dzień Niepodległości w Głuszycy

Opublikuj komentarz