Ładowanie
×

Burmistrz z absolutorium

Podczas IV sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta Paweł Ozga otrzymał wotum zaufania, a następnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. Procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Miasta Raportu o stanie Gminy za rok 2023. To liczące ponad sto stron rzetelne podsumowanie stanowiące kompendium wiedzy na temat tego, co udało się zrealizować wraz z urzędem miejskim, ze spółkami miejskimi, jednostkami organizacyjnymi, placówkami oświatowymi.

Po przedstawieniu Raportu o stanie Gminy Burmistrz Paweł Ozga otrzymał od Radnych wotum zaufania.
Następnie Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok i udzieliła absolutorium Pawłowi Ozdze Burmistrzowi Miasta Świebodzice. Głosowanie poprzedzone było odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oceniającej sprawozdanie podsumowujące realizację tego budżetu.
Za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta głosowało 11 Radnych: Brzuchacz Mateusz, Głąbiak Ewelina, Koperska Agata, Krzan Jarosław, Latuszek Wojciech, Meges Tomasz, Pantal Zdzisław, Pofelski Adam, Wółkiewicz Zbigniew, Woźniak Bartosz, Woźniak Katarzyna, 6 wstrzymało się od głosu: Daszkiewicz Małgorzata, Dobosz Aneta, Gąsior Marek, Kmieciak Kamil,Kwadrans Łukasz, Ślęzak Piotr.
Po ogłoszeniu wyników głosowania w sali rozległy się oklaski.
– Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie. Wynik obu dzisiejszych głosowań motywuje mnie do dalszej pracy na rzecz naszego miasta. Nawet, jeśli ktoś ma inne zdanie, wstrzymując się od głosu. Dziękuję Radnym, współpracownikom, kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego i Prezesom naszych spółek, Dyrektorom jednostek, Pracownikom Urzędu za codzienną pracę na rzecz naszego miasta.
Burmistrz Miasta otrzymał serdeczne gratulacje zarówno od Radnych, jak i współpracowników.

Red.
Źródło i fot. UM Świebodzice

Share this content:

  6 milionów dofinansowania dla Głuszycy!

Opublikuj komentarz