Ładowanie
×

Dolnośląska Rada Kobiet

Od 24 czerwca 2024 działalność rozpoczyna Dolnośląska Rada Kobiet. To grono opiniująco-doradcze, które będzie funkcjonować przy samorządzie województwa, a w jego składzie znalazły się m.in. radne i posłanki z Dolnego Śląska.

– Zarząd województwa podjął dziś uchwałę o powołaniu Dolnośląskiej Rady Kobiet. To inicjatywa słuszna, potrzebna, podkreślająca rolę kobiet w życiu publicznym. Życzę Paniom owocnego pola działań w najbliższych miesiącach i latach. W imieniu zarządu województwa deklaruję, że będziemy aktywnie realizować postulaty, które zostaną wypracowane na łamach Rady – mówi marszałek Paweł Gancarz.

– To ważny moment, bo w ten sposób otwieramy dyskurs społeczny dotyczący spraw kobiet. Chcemy wspierać inicjatywy odnoszące się do walki z nierównościami, dyskryminacją czy przemocą wobec kobiet, a jednocześnie walczyć o wyrównywanie szans. Zależy nam także na komunikowaniu się z innymi podmiotami wspierającymi kobiety – dodaje Natalia Gołąb, członkini zarządu województwa.
Na Dolnym Śląsku działa wiele rad kobiet skupionych wokół gmin i powiatów. Na poziomie wojewódzkim dopiero zaczynają one powstawać. Dolnośląska Rada Kobiet jako ciało opiniująco – doradcze, konsultacyjne oraz inicjujące, powołana została do reprezentowania środowiska kobiet w Samorządzie Województwa Dolnośląskiego.
– Jako parlamentarzystka aktywnie działająca w Sejmie na rzecz równości kobiet, bardzo się cieszę, że możliwe będzie przeniesienie tego dyskursu na poziom samorządowy. Chcemy aktywizować kobiety, pilnować ich praw i podsycać inicjatywy – mówi Izabela Bodnar, Posłanka na Sejm RP.
Główne zadanie Rady to działanie na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnych polityk. Dodatkowo wspierać będzie ona inicjatywy zmierzające do poprawy jakości życia, zwiększenia aktywności obywatelskiej kobiet w szczególności poprzez proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian w obszarze opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy działalności oświatowej. Inicjatorzy powołania Dolnośląskiej Rady Kobiet podkreślają, że głos pań powinien być słyszany wyraźniej, dlatego tak ważne jest powoływanie podobnych inicjatyw na każdym szczeblu jednostek samorządu terytorialnego.
– Bardzo mnie cieszy, że taka inicjatywa w końcu powstała. Jako rada przyjrzymy się wielu sprawom bliskim wszystkim kobietom. Będziemy je aktywizować, zachęcać do większej aktywności zarówno biznesowej jak i politycznej. Przed nami mnóstwo projektów i inicjatyw, jesteśmy dla kobiet i chcemy im naprawdę pomagać – podsumowała Magdalena Piasecka, Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

 

  Świebodzice informują o likwidacji kopciuchów

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Share this content:

Opublikuj komentarz