Ładowanie
×

Nowy Prezes MZB

W dniu 18 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza spółki MZB sp. z o.o. powołała Pana Remigiusza Łatkę na stanowisko Prezesa Zarządu spółki.
Pan Remigiusz jest inżynierem budownictwa z 17-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym zdobytym przy realizacji robót remontowo-budowlanych, przygotowaniu całego procesu inwestycyjnego począwszy od uzyskana projektu, po końcowe rozliczenie zadań inwestycyjnych, realizowanych również przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami, koordynowaniu prac i zapewnianiu ukończenia projektów na czas i w ramach budżetu. Posiada kilkunastoletni staż pracy w Miejskim Zarządzie Budynków Sp. z o.o. na stanowisku kierowniczym.


Znając dobrze zadania oraz profil działalności MZB sp. z o.o., mam również świadomość potrzeb oraz wyzwań, jakie czekają Spółkę w najbliższych latach. Moje zaangażowanie i umiejętności rozwiązywania problemów pozwolą mi na skuteczne realizowanie powierzonych zadań. Zależy mi na ulepszaniu standardów mieszkaniowych w mieście. Sam jestem Wałbrzyszaninem i widzę, jak miasto się zmienia. Będę nadal realizował politykę mieszkaniową, którą prężnie rozwijał mój poprzednik – obecny Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pan Kacper Nogajczyk. Będziemy nadal zajmować się jako spółka budownictwem i remontami, a także poprawą standardów mieszkań tam, gdzie jest to niezbędne. – opowiada Remigiusz Łatka.
Mając na uwadze podpisane porozumienie ponadzakładowe dotyczące wzmocnienia standardów współpracy i dialogu społecznego z dnia 11 grudnia 2023 r pomiędzy: między innymi Gminą Wałbrzych, MZB sp. z o.o. a organizacjami NSZZ „Solidarność” zgodnie z §5 pkt 4 tego porozumienia, pierwszym punktem każdej rekrutacji powinna być rekrutacja wewnętrzna. Tak też było w przypadku Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o.o.

Źródło i fot. UM Wałbrzych

Share this content:

  Wypełnij ankietę - Ciepłe mieszkanie

Opublikuj komentarz