Ładowanie
×

Rozmawiamy z Zastępcą Burmistrza Szczawna-Zdroju Markiem Ćmikiewiczem

 

O osiągnięciach mijającej, przedłużonej kadencji samorządu terytorialnego rozmawiamy z Zastępcą Burmistrza Szczawna-Zdroju Markiem Ćmikiewiczem.

W minionym roku, a właściwie w ostatnich kilku latach, zauważalny jest imponujący rozwój inwestycyjny Szczawna-Zdroju. Proszę powiedzieć jak udało się zrealizować tyle inwestycji i na taką skalę?

Ostatnie lata były niewątpliwie okresem największych inwestycji w historii naszego miasta. Z satysfakcją muszę stwierdzić, że udało się zrealizować wszystkie zamierzone cele. To był czas wytężonej pracy, wielu pomysłów i starań o środki pomocowe. Gdyby nie środki zewnętrzne i racjonalne wydatkowanie finansów publicznych, nie udałoby się osiągnąć takiego sukcesu. Chciałbym zwrócić uwagę i podkreślić, że w mijającej kadencji udało się pozyskać środki na realizację inwestycji na ponad 74 milionów złotych i zrealizować inwestycje na blisko 84 mln złotych. W latach 2024-2025 zaplanowane są inwestycje na ponad 58 mln złotych, co w rezultacie daje 141 mln złotych na inwestycje w latach 2018-2025.

Co Pana zdaniem jest największym sukcesem mijającej kadencji?

Niewątpliwie realizacja największej w powojennej historii miasta i najbardziej wyczekiwanej inwestycji budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz budowa krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek”, które były zwieńczeniem większego zadania pn. „Budowa kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego” z lokalizacją przy ul. Słonecznej. To była ogromne wyzwanie, ale były też mniejsze zadania, które nie tylko wpłynęły na rozwój inwestycyjny naszego miasta ale też znacząco poprawiły jego potencjał. Naszą dumą są inwestycje w turystykę – budowa wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina, rewitalizacja stawów i terenów na Górze Parkowej, budowa Miejsca Obsługi Turysty. Jak trafione to były pomysły, wspomnę tylko, że od lipca 2022 roku do marca 2024 r. odnotowaliśmy blisko 400 tys. wejść na wieżę widokową, a stojące „kampery” w Miejscu Obsługi Turysty widać każdego dnia, przejeżdżając ul. Adama Mickiewicza.

Bardzo dużym uznaniem mieszkańców, kuracjuszy i gości, cieszy się też odbudowany w Parku Zdrojowym amfiteatr. W konkursie internetowym, to właśnie tę inwestycję mieszkańcy uznali za najładniejszą.

Aktualnie trwają dalsze prace w zabytkowym reprezentacyjnym Parku Zdrojowym. Dla przypomnienia: przebudowa alei Rododendronów, przebudowa toalet, modernizacja dojścia do wieży Anny, ścieżka zdrowia dra Szpilarewicza oraz szereg prac nasadzeniowych, które wzbogacą i tak już obfitą florę w parku. W ślad za tak gruntową przebudową i zmianami idzie także wymiana ławek i koszy. Całość prac, która powinna zostać zakończona w połowie wakacji, pochłonie 6 milionów złotych.

W mijającej kadencji nie zapomnieliśmy też o infrastrukturze komunalnej. Wyremontowana Miejska Biblioteka Publiczna, teraz „Zdrojoteka”, to prawdziwe centrum kultury „otwarte dla każdego” bo każdy znajdzie tu coś dla siebie. Z myślą o mieszkańcach i komforcie załatwiana spraw urzędowych, przebudowany został budynek Urzędu Miejskiego, przebudowane zostały lokale użytkowe na parterze budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza, gdzie funkcjonuje aktualnie Klub Integracji Społecznej w nowej odsłonie.

Niebagatelnym zadaniem, które z powodzeniem spełnia swoją funkcję i cieszy się popularnością wśród mieszkańców i gości jest budowa nowoczesnego edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim. Aktualnie materializuje się już pomysł dalszego zagospodarowania terenu w zabytkowym parku. Stary, poczciwy „Bar pod Dębem”, znany pewnie wielu czytelnikom, zostanie gruntownie przebudowany i w przyszłości będzie miał nowe funkcje, powstanie bowiem obiekt gastronomiczno-sanitarny.

Trzeba przyznać, że dla Szczawna-Zdroju przez ostatnie lata trwa dobra passa i gmina nie zwalnia tempa w rozwoju i wzbogacaniu potencjału. Czy jeszcze możemy być zaskoczeni jakąś inicjatywą?

Myślę, że budową żłobka, na którą już pozyskaliśmy 11 mln złotych, adaptacją byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze, rozbudową sieci światłowodowej w ramach funduszu szerokopasmowego, budową dróg pod budownictwo mieszkaniowe, budową Skate Parku, Bike Parku i wieloma innymi inicjatywami, których nie sposób wymienić jednym tchem. Warto również wspomnieć, że przygotowujemy się do budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, jednak tu bardzo istotne jest zapewnienie odpowiednich finansów bowiem budowa jednego budynku z ok. 40 mieszkaniami komunalnymi to wydatek rzędu ok. 15 mln złotych.

Panie Burmistrzu, w niezależnych ogólnopolskich rankingach Szczawno-Zdrój znalazło się na 34 miejscu TOP 50 gmin dobrych do życia w Polsce oraz na 2 miejscu na Dolnym Śląsku i 20 miejscu w Polsce (na 631 gmin miejskich) w rankingu „Sukces kadencji 2018-2023”. Czy odczuwa Pan sukces tej kadencji?

Odczuwam ten sukces jako wytężoną pracę wielu zaangażowanych ludzi. Myślę, że ogromne pozytywne zmiany są widoczne i doceniane. Wszystko, co zostało zrealizowane w mijającej kadencji, było z myślą o mieszkańcach, żeby dobrze im się żyło oraz o gościach żeby chcieli odwiedzać nasze miasto, co również dla nas przynosi korzyści.

Dziękujemy za rozmowę. 

Share this content:

  Mieroszów stawia na sport!

Opublikuj komentarz