Ładowanie
×

Rozmowa z Piotrem Kraczkowskim, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Wałbrzycha

Rozmowa z Piotrem Kraczkowskim, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Wałbrzycha – kandydatem na radnego Sejmiku Dolnośląskiego w Wyborach Samorządowych 7 kwietnia 2024.

Dlaczego kandyduje Pan w wyborach do Sejmiku Dolnośląskiego, a nie ponownie do Rady Miasta Wałbrzycha?
Byłem radnym dwóch kadencji Rady Miejskiej reprezentującym mieszkańców dzielnicy Podzamcze. To największa dzielnica w Wałbrzychu, która zawsze była wymagająca. Starałem się być blisko spraw ważnych dla mieszkańców. Zaangażowanie w nie potwierdzały moje wyniki wyborcze. Jednak, żeby zrobić coś więcej dla Wałbrzycha i regionu, nie wystarczy skutecznie działać jako Radny Miejski, trzeba mieć istotny wpływ na środki, które dzieli Sejmik Dolnośląski i Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Aby dobrze pomóc Wałbrzychowi w jego rozwoju i regionowi wałbrzyskiemu, najlepiej skutecznie działać w najważniejszych instytucjach Dolnego Śląska.
Co Pana zdaniem trzeba zmienić, aby dać “impuls” naszemu miastu i regionowi?
Mój program dla Wałbrzycha i regionu zbudowałem na trzech konkretach, które prezentuję mieszkańcom podczas kampanii wyborczej. Te konkrety stanowią według mnie fundamentalne podstawy rozwoju, a są nimi: transport, gospodarka i zdrowie.

Może Pan to sprecyzować?
W moim programie w dziale transport proponuję, aby semestralny bilet Kolei Dolnośląskich dla studentów studiów stacjonarnych dolnośląskich uczelni był dostępny za 365 złotych. Odciąży to budżety domowe wielu rodzin, których dzieci dojeżdżają koleją na studia. To nie wszystko. Chciałbym zwiększyć częstotliwości kursowania pociągów Kolei Dolnośląskich w kierunku: Wałbrzycha, Świdnicy, Kłodzka, Ząbkowic Śląskich, Dzierżoniowa oraz Bielawy, ponieważ składy KD coraz częściej zdarzają się przepełnione. Ważne są drogi. Trzeba przygotować kompleksowy program modernizacji dróg wojewódzkich wraz z budową turystycznych cyklostrad rowerowych do najważniejszych atrakcji turystycznych regionu. A w moim przekonaniu ważne jest przyspieszenie budowy „Sudeckiego Igreka”, czyli dróg ekspresowych S5 do Świdnicy i Wałbrzycha oraz S8 do Kłodzka.
Wspomniał Pan o gospodarce. To bardzo pojemne zagadnienie.
Zgadzam się, ale w kontekście Dolnego Śląska jest precyzyjne, w szczególności dla Wałbrzycha i regionu. Otóż filarem jest rzetelne wydatkowanie środków europejskich z Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Bezapelacyjnym działaniem musi być sprowadzenie inwestora z branży nowych technologii w Sudety oraz budowa lokalnych farm fotowoltaicznych. Nie ma gospodarki bez małych i średnich przedsiębiorstw. Tu konieczne jest wsparcie finansowe z budżetu województwa. Chciałbym skupić się również na pozyskiwaniu dotacji dla sudeckich klubów i obiektów sportowych, ale ten temat powinien wymagać osobnego omówienia.
Jak Pan rozumie znaczenie filaru pod hasłem „zdrowie”?
Dla naszego regionu to przede wszystkim rozwój oddziałów i zakup nowego sprzętu diagnostycznego dla Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz szpitali w regionie sudeckim. Nie możemy skupiać się tylko i wyłącznie na sprzęcie. Powinniśmy wprowadzać w życie wsparcie zdrowotne dla seniorów. Tu proponuję utworzenie programu profilaktycznego „Dolnośląski Bilans 65-latka”, czyli programu wybranych darmowych badań profilaktycznych dla osób, kończących w danym roku 65 lat. Jeśli już mówimy o seniorach, to nie wyobrażam sobie niewykorzystania potencjału naszych sudeckich uzdrowisk, których w naszym okręgu wyborczym jest aż osiem. Należy jak najszybciej odbudować Zakład Przyrodoleczniczy w Szczawnie-Zdroju i dokonać rewitalizacji miejscowości uzdrowiskowych, aby jak najlepiej wykorzystać ich potencjał turystyczny. Na koniec najważniejsze – kontrola i audyt dolnośląskich składowisk odpadów!
Dziękujemy za rozmowę.

  Nowe rondo na skrzyżowaniu Kłodzkiej i Chrobrego

źródła zdjęć: https://www.facebook.com/KraczkowskiPiotr

Share this content:

Opublikuj komentarz