Ładowanie
×

Świdnica zbiera elektrośmieci

Jesteś w trakcie przedświątecznych, wiosennych porządków? Nie wiesz co zrobić z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi? Przyjedź w sobotę, 23 marca w godzinach od 09:00 do 12:00 na parking Urzędu Miejskiego w Świdnicy i pozbądź się odpadów nieodpłatnie. Miasto wspólnie z firmą AG-EKO organizuje kolejną zbiórkę elektrośmieci.

Przypominamy także, że małogabarytowe elektrośmieci można również umieścić w specjalistycznych pojemnikach, które są ustawione na terenie miasta, w następujących lokalizacjach:
ul. Spółdzielcza – parking,
ul. Dworcowa – przy siedzibie Straży Miejskiej,
ul. Mikołaja Kopernika/ Piotra Skargi – parking,
ul. Kraszowicka – przy przystanku autobusowym, w okolicach szkoły,
ul. Ofiar Oświęcimskich, przy boksie śmietnikowym obok sklepu Delikatesy Centrum,
ul. Ignacego Prądzyńskiego – przy placu zabaw,
ul. Księcia Henryka Pobożnego – boks przy przystanku autobusowym.
Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, to wszystkie popsute lub po prostu niepotrzebne urządzenia, które działają lub działały kiedyś na prąd lub baterie, czyli np. pralki, lodówki, żelazka, radia, lokówki, telewizory, komputery, a nawet zabawki. Tego typu odpady zawierają w sobie substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska, dlatego muszą być zbierane selektywnie i oddawana do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.
Ze względu na bezpieczeństwo osób pracujących przy zbiórce odpadów nie powinniśmy przynosić kineskopów bez obudowy, rozbitych telewizorów i sprzętu niekompletnego.
Jeżeli ktoś nie zdąży oddać elektrośmieci w terminie zbiórki, może na co dzień, bezpłatnie przekazać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady w PSZOK przyjmowane są od razu, wystarczy tylko wylegitymowanie się. Jest to konieczne, ponieważ punkt ten adresowany jest do mieszkańców Świdnicy, którzy wnosząc odpady za śmieci mogą korzystać z usług bezpłatnie.
PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, mogą przekazywać:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory,
odpady budowlane i rozbiórkowe,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony,
chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
odpady zielone,
odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,
inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,
papier i tektura, metal,
tworzywa sztuczne,
szkło i opakowania ze szkła,
opakowania wielomateriałowe,
opakowania ulegające biodegradacji.

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Metalowców 4. Aby oddać odpady należy wcześniej umówić się telefonicznie na dany dzień i godzinę (tel. 885 066 505). Odpady są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 oraz w sobotę od 10:00 do 14:00.

Elektrośmieci możemy także przekazać sprzedawcom detalicznym i hurtowym. Podczas zakupu nowego sprzętu, zobowiązani są oni nieodpłatnie przyjąć od nas zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Obowiązek ten dotyczy wymiany na zasadach 1 : 1, czyli np. przy zakupie nowego telewizora możemy nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlowym stary telewizor.
W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być umieszczone w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.
Do odpadów takich należą m.in.:
odpady wielkogabarytowe,
odpady ulegające biodegradacji,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady budowlane i remontowe,
przeterminowane i niepotrzebne leki.
O tym, gdzie są one przyjmowane można dowiedzieć się na stronie www.czystaswidnica.pl.

Źródło i fot. um.swidnica.pl

Share this content:

  Święto Włókiennika

Opublikuj komentarz