Ładowanie
×

Jedlina walczy o czyste powietrze

Na polecenie burmistrza Leszka Orpla gmina Jedlina-Zdrój złożyła kolejny wniosek o środki zewnętrzne na wymianę kopciuchów na ekologiczne piece do ogrzewania. – Samorząd ma możliwość dbania o zdrowie mieszkańców. Jedlinianie mają prawo do oddychania czystym powietrzem i jednym z moich obowiązków jest o to zadbać – mówi Leszek Orpel.

Gmina złożyła odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. – Jeśli zostanie on zatwierdzony, to szacujemy że kolejnych 50 kopciuchów zniknie z Jedliny-Zdroju. Mieszkańcy, którzy będą chcieli przystąpić do programu “Ciepłe Mieszkanie” otrzymają wsparcie finansowe – mówi burmistrz Jedliny-Zdroju.
O dotację będą mogły ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.
Wysokość dotacji zależeć będzie od dochodu gospodarstwa domowego. Koszty, aby mogły zostać uznane za kwalifikowane, muszą być poniesione po dacie zawarcia umowy mieszkańca z Gminą.
Nabór wniosków zostanie ogłoszony najprawdopodobniej pod koniec I kwartału 2024 r.
Poprzedni projekt dotyczący wymiany pieców na ekologiczne był realizowany w latach 2021 – 2022 na podstawie umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego “Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 365 tys. zł. Dzięki uzysnemu wsparciu zlikwidowano 29 pieców indywidualnych zasilanych węglem i drewnem.
Piece zastąpione zostały kotłami gazowymi oraz piecami elektrycznymi.
Dotacje udzielone mieszkańcom wyniosły maksymalnie 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5.000 zł.

źródło i fot. jedlinazdroj.eu

 

Share this content:

  95-lecie Związku Sybiraków

Opublikuj komentarz