Ładowanie
×

Świdnica z budżetem na 2024

Radni Rady Miejskiej Świdnicy w czwartek, 21 grudnia przyjęli budżet miasta na 2024 rok. 14 radnych było za, a 9 przeciw. Dochody miasta mają sięgnąć ponad 340 mln zł, a wydatki ponad 363 mln zł. Planowany deficyt to ponad 22 mln zł. Plan budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Budżet trudny, ale bezpieczny
Wzrostu wydatków w każdym z obszarów funkcjonowania miasta: edukacji, pomocy społecznej i gospodarki komunalnej, niewystarczająca wysokość subwencji oświatowej oraz zmiany podatkowe wprowadzone w Polskim Ładzie, ograniczające wpływy samorządów z tytułu podatku PIT. To niektóre z czynników, które mają wpływ na finanse miasta.
Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową dochody miasta planowane są w kwocie 340.561.355,92 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 301.152.110,79 zł i dochody majątkowe szacowane na 39.409.245,13 zł. Wydatki miasta mają sięgnąć 363.066.162,34 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 300.988.861,21 zł oraz wydatki majątkowe, czyli inwestycje planowane w sumie na 62.077.301,13 zł. Planowany deficyt to 22.504.806,42 zł.
– To trudny budżet, ale mimo rosnących wydatków bieżących, uruchomimy oczekiwane przez mieszkańców inwestycje. Przeznaczamy w tym roku na nie ponad 62 mln. zł. Najważniejsze jest to, aby nie zwalniać tempa i realizować kolejne zadania. Mamy sporo pozyskanych środków zewnętrznych, miasto wciąż także oczekuje na uruchomienie środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Planowana kwota zadłużenia miasta na koniec 2023 roku wyniesie 107.890.743,59 mln zł (32,75 % dochodów). Dług w 2023 roku zmniejszy się o 1.351.892,11mln zł w stosunku do zadłużenia z 2022 roku. Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu to 19,03%, wskaźnik planowany to 6,64%.
Zadania inwestycyjne planowane na 2024 rok:
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego
Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego
Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej
Budowa dróg na osiedlu Pogodnym i osiedlu Na Wzgórzu
Rozbudowa ul. Kanonierskiej
Przebudowa ul. Czereśniowej
Rozwój infrastruktury rowerowej
Termomodernizacja dwóch budynków Szkoły Podstawowej nr 4
Przebudowa budynku Teatru Miejskiego
Modernizacja lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Miasto dokończy także rozpoczęte już inwestycje, a są to m.in.:
Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej
Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej
Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta – Ogródek Jordanowski i podwórko ul. Przechodnia – ul. Teatralna
Na co miasto wyda najwięcej?
Najwięcej środków z budżetu pochłonie oświata, na którą przeznaczono ponad 110 mln zł, z czego subwencja oświatowa to ponad 64 mln zł. Resztę miasto dołoży z własnego budżetu. Wydatki w szkołach podstawowych zaplanowano na kwotę ponad 58 mln zł. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to ponad 935 tys. zł. Na wydatki w przedszkolach zaplanowano kwotę ponad 31 mln zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska będzie kosztować prawie 54 mln zł. Są to wydatki związane z gospodarką odpadami, gospodarką ściekową i ochroną wód, a także utrzymaniem zieleni, w tym parków. To również koszty oświetlenia i sprzątania ulic, placów i dróg, realizacji programów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Na transport miasto wyda ponad 51 mln zł. To między innymi wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych, czyli remonty, utrzymanie czystości i zieleni w pasie drogowym oraz sygnalizacji świetlnej i biletomatów. To także wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, a także dofinansowanie transportu publicznego, realizowanego przez MPK.
Na pomoc społeczną przeznaczono ponad 25 mln zł. To wydatki związane m.in. z utrzymaniem Dziennego Domu SENIOR-WIGOR, klubów seniora, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ośrodka wsparcia dla bezdomnych. Są to także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatki mieszkaniowe i zasiłki, usługi opiekuńcze.
Pozytywne stanowiska klubów radnych koalicji
W imieniu klubu radnych Nowej Lewicy głos zabrał radny Rafał Fasuga, pozytywnie oceniając zaproponowany na 2024 rok projekt budżetu miasta.
– Bardzo dobra polityka budżetowa prowadzona przez Panią Prezydent Beatę Moskal – Słaniewską, skarbnika miasta i wszystkich współpracowników przynoszą pozytywne efekty dla finansów naszego miasta i jego mieszkańców. Bardzo dobra współpraca Pani Prezydent z władzami krajowymi oraz wojewódzkimi, przy wsparciu radnych koalicyjnych oraz przygotowanie merytorycznych wniosków spowodowało napływ środków zewnętrznych przekraczających kwotę 20 mln zł na inwestycje, które będziemy kontynuować w roku 2024. Według naszej oceny działania Pani Prezydent na rzecz mieszkańców Świdnicy, bez patrzenia na barwy partyjne, dają jej nasz ogromny mandat do kontynuowania swojej polityki w przyszłym roku budżetowym – mówił radny.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy, Jan Dzięcielski zaprezentował stanowisko klubu radnych Platformy Obywatelskiej:
– W przedstawionym nam projekcie budżetu znajduje się wiele wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. W budżecie znalazły się inwestycje, o które klub Platformy Obywatelskiej zabiega od kilku lat. Są to np. rozbudowa ciągu ulic Skłodowskiej-Curie, Krzywickiego, Lompy oraz przebudowa Staszica (na 2024 planowane są prace projektowe, ale ufamy, że dojdzie do realizacji tego zadania możliwie szybko), przebudowa Czereśniowej, budowa infrastruktury rowerowej, dokończenie przebudowy Ogródka Jordanowskiego. Głęboka inflacja i nieprzewidywalność jutra powoduje, że każdy budżet, także ten dzisiaj procedowany, który przyjmujemy, będzie wymagał zmian w ciągu roku – powiedział radny.
Za budżetem głosowali:
– z klubu radnych Platformy Obywatelskiej – Jan Dzięcielski, Krzysztof Grudziński, Magdalena Rumiancew-Wróblewska, Violetta Wiercińska
– z klubu Nowa Lewica – Rafał Fasuga, Michał Zastawny, Władysław Wołosz, Danuta Morańska
– niezależni radni – Marcin Paluszek, Lech Bokszczanin, Marcin Wach, Tomasz Kempa, Wiesław Żurek, Joanna Gadzińska.
Przeciw byli:
– z klubu Wspólnota Samorządowa – Jan Jaśkowiak, Zofia Skowrońska-Wiśniewska, Lesław Podgórski
– z klubu Prawo i Sprawiedliwość – Józef Cygan, Krzysztof Lewandowski, Ryszard Makowski, Luiza Nowaczyńska, Andrzej Ora, Aldona Struzik.

Red.
źródło i fot swidnica.pl

Share this content:

  XXXII Forum Ekonomiczne za nami

Opublikuj komentarz