Ładowanie
×

WYPADEK Z UDZIAŁEM PIESZEJ

Pomimo cyklicznie prowadzonych działań i ciągłych apeli wałbrzyskich policjantów ruchu drogowego w niedziele przed godziną 10:00 na ul. 11 Listopada w Wałbrzychu doszło do kolejnego wypadku drogowego z udziałem niechronionego uczestnika ruchu drogowego. 68-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego, w wyniku nieudzielenia pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, potrącił prowadzonym przez siebie samochodem 67-latkę, która na szczęście z niegroźnymi dla jej życia i zdrowia obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy. Ustalili, że uczestnicy byli trzeźwi. Teraz prowadzić będą dalsze postępowanie w sprawie wypadku.

POLICJA INFORMUJE
W związku z tym zdarzeniem przypominamy, że kierujący mają swoje obowiązki, o których często zapominają. O wypadek z udziałem pieszych wtedy nie trudno. Przypominamy, że zakazuje się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym oraz wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nim. Dopuszczalne jest wyprzedzanie innych pojazdów jedynie na przejściu dla pieszych o ruchu kierowanym.
Pamiętajmy również, że w każdym przypadku dojeżdżania do oznakowanego przejścia dla pieszych, czy też do skrzyżowania, powinniśmy zwolnić, zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na to co dzieje się poza jezdną, a widząc pieszego przygotować się do jego wejścia na jezdnię. Tylko w ten sposób unikniemy zdarzeń drogowych. Jako kierujący mamy także obowiązek udzielić pierwszeństwa pieszemu podczas cofania, a także udzielić pierwszeństwa pieszemu przy wjeżdżaniu w drogę poprzeczną, jeżeli przechodzi on przez tę drogę.
Pieszy na podstawie Kodeksu drogowego ma natomiast obowiązek korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Oczywiście w przypadku braku pobocza, możliwe jest korzystanie z jezdni. Należy jednak pamiętać, że poruszanie się w takim przypadku jest dozwolone przy jej krawędzi oraz pod warunkiem ustąpienia miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Pamiętajmy także, aby poruszać się lewą stroną jezdni oraz pobocza. Jesteśmy wtedy w stanie zareagować dużo szybciej na ewentualne zagrożenie na drodze. Pieszy poruszający się jezdnią ma obowiązek iść jeden za drugim. Dozwolone jest poruszanie się dwóch pieszych obok siebie w przypadku małego natężenia ruchu pojazdów.
Ważną kwestią jest poruszanie się pieszych po drogach dla rowerów. Przepisy dopuszczają taką sytuację, tylko wtedy, gdy na drodze brakuje chodnika lub pobocza. Należy jednak pamiętać, że idąc drogą dla rowerów mamy obowiązek ustąpić miejsca jadącemu rowerzyście.
W okresie jesienno-zimowym rodzice powinni wyposażyć siebie oraz swoje pociechy w elementy odblaskowe. Są one obowiązkowe poza obszarem zabudowanym w porze od zmierzchu do świtu, chyba że pieszy porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Dla własnego bezpieczeństwa “odblaski” należy jednak nosić w każdym przypadku. Oczywiście wszystkich tych przepisów nie stosuje się w strefie zamieszkania, w której to pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami.
Pieszy przechodząc przez jezdnię ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i korzystać z przejść dla pieszych oraz stosować się do sygnalizatora. Dopuszcza się przechodzenie przez jezdnię na przejściach sugerowanych oraz w innym miejscu niż wyznaczone, jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 metrów lub też w sytuacji, gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia. Wtedy przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
Pamiętajmy, że przechodzenie przez jezdnię poza przejściami dla pieszych nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i na drugą stronę przechodzić jak najkrótszą drogą. Uwaga! Na drodze dwujezdniowej pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.
Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed jadącym pojazdem. Należy jednak pamiętać, iż wtargnięcie na jezdnię tuż przed nadjeżdżający pojazd – nawet na przejściu dla pieszych – jest niedopuszczalne.
Piesi muszą stosować się także do kilku kolejnych zakazów. Zabrania się:
wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi
przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
przebiegania przez jezdnię,
chodzenia po torowisku,
wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto,
przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.
Poza przepisami ważny jest także zdrowy rozsądek i wzajemny szacunek kierujących do pieszych i pieszych do kierujących. Te wszystkie zasady powinny pozwolić nam unikać wypadków drogowych.
źródło i fot.
Zespół Komunikacji Społecznej
Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu

Share this content:

  Skuteczna interwencja policjanta po pracy

Opublikuj komentarz