Ładowanie
×

Ruszyły Małe Granty

Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć, integrować i wzmacniać lokalną społeczność? Chcesz zaprosić mieszkanki i mieszkańców do zaangażowania się w lokalne działania? Złóż wniosek w X edycji Dolnośląskich Małych Grantów!

W dotychczasowych edycjach programu złożono ponad 2,5 tysiąca wniosków a ostatecznie udało się zrealizować blisko pół tysiąca projektów. W tym roku to już drugi nabór wniosków, które będzie można składać od 31 października do 13 listopada. Lista rankingowa zostanie opublikowana 20 listopada.
– Ruszamy z kolejną edycją Dolnośląskich Małych Grantów, w której pełnoletni mieszkańcy Dolnego Śląska mogą składać wnioski na dofinansowanie lokalnych pomysłów. To inicjatywa, która z roku na rok gromadzi ogromną liczbę wartościowych projektów i zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród mieszkańców regionu – mówi marszałek Cezary Przybylski. – Zachęcam do składania wniosków i przypominam, że merytorycznej pomocy na tym etapie udziela Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych – dodaje marszałek.
O dotacje w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy i mieszkanki województwa oraz członkowie i członkinie organizacji pozarządowych. Jak w każdej z poprzednich edycji chętni będą mogli ubiegać się o dotację w jednym z 5 subregionów: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław. Dotacje można przeznaczyć na dofinansowanie projektu m.in. w następujących sferach pożytku publicznego:
· Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
· Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
· Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
· Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
· Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
· Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
· Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
· Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
· Turystyki i krajoznawstwa
· Promocji i organizacji wolontariatu
· Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemek i cudzoziemców
Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Wnioski będzie można składać za pośrednictwem elektronicznego generatora, który dostępny jest pod adresem: www.generator.malegranty.pl Zwycięskie projekty będą realizowane od 22 listopada do 25 grudnia 2023.

Biuro Prasowe

  Nowy autobus

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Share this content:

Opublikuj komentarz