Ładowanie
×

Policjanci ruchu drogowego prowadzą działania ukierunkowane na bezpieczeństwo

Wałbrzyscy policjanci na terenie naszego miasta oraz powiatu wałbrzyskiego dzisiaj od godzin porannych prowadzą działania ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze szczególnym nadzorem objęli rejony przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów na ruchliwych drogach terenu Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego.

Mamy okres zimowy, ale w ciągu dnia poogoda pozwala na porszanie się po drogach nie tylko kierujacym pojazdami mechanicznymi, ale także pieszym i zagorzałym pasjonatom rowerów, czy też deskorolek. Dlatego też dzisiaj w trakcie akcji funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zwracają szczególną uwagę na zachowanie się kierujących pojazdami w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci nadzorują także prawidłowość poruszania się tych uczestników ruchu drogowego po jezdni, chodnikach i drogach dla rowerów oraz sprawdzają, czy piesi przechodzą przez jezdnię w miejscach dozwolonych, a także, czy stosują się do sygnalizacji świetlnej.
Po raz kolejny przypominamy kierującym. Wyprzedzanie przed, na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerów oraz omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się celem udzielenia pierwszeństwa pieszym, a także nieudzielne pierwszeństwa pieszemu na drodze są w głównymi powodami wypadków drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego pamiętajmy, aby przy dojeżdżaniu do przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów zawsze zachować szczególną ostrożność. Widząc niechronionych uczestników ruchu drogowego ściągnijmy nogę z gazu, by w przypadku ich wejścia lub wjazdu na jezdnię w sposób bezpieczny zatrzymać swój pojazd.
Apelujemy także do pieszych. Przy niesprzyjającej pogodzie oraz w porze od zmierzchu do świtu obowiązkowo używajmy odzieży z elementami odblaskowymi. Kierujący będą w stanie zobaczyć nas w dalszej odległości, a to daje możliwość szybszej reakcji na wystąpienie ewentualnych zagrożeń na drodze. Pamiętajmy także, że przed wejściem na jezdnię należy rozejrzeć się i nie korzystać z telefonu komórkowego, w sposób utrudniający obserwowanie tego co dzieje się na drodze. Wtargnięcie pod nadjeżdżający pojazd, także na przejściu dla pieszych, wciąż jest niedozwolone.
Pamiętajmy również, że na podstawie Ustawy prawo o ruchu drogowym jakiś czas temu wprowadzono trzy nowe definicje dotyczące poruszania się urządzeniami wspomagającymi ruch, hulajnogami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu drogowego.
I tak osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch np. deskorolki elektrycznej, czy też elektrycznego urządzenia samopoziomującego ma obowiązek korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Na drodze dla rowerów obowiązuje ją ruch prawostronny. Jeśli korzysta ona z chodnika albo drogi dla pieszych, obowiązana jest poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu. Przekraczając jezdnię obowiązana jest natomiast zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.
Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest dodatkowo obowiązana:
poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;
przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu;
przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się:
przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
ciągnięcia pojazdu lub ładunku;
czepiania się pojazdów;
poruszania się tyłem;
Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Kierujący hulajnogą elektryczną jest także obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik został usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:
ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.
Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.
WAŻNE!!!
Dopuszczalna prędkość z jaką można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego to 20 km/h.
Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.
Dzieciom w wieku do 10 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Kierujący urządzeniem transportu osobistego np. rolkami, wrotkami, deskorolką czy hulajnogą tradycyjną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest również obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.
Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:
ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
czepiania się pojazdów.

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu

  POTRĄCENIE ROWERZYSTY

Share this content:

Opublikuj komentarz