Ładowanie
×

Rozmowa z radnym Rady Miejskiej Anatolem Szpur

Za nami 2023 rok. Jak Pan ocenia miniony czas pod względem działalności w samorządzie?
Staram się, aby każdy rok był pracowity i przynosił kolejne pozytywne zmiany – zarówno w życiu społecznym mieszkańców, jak i w samym mieście. Oczywiście to mieszkańcy oceniają naszą działalność. Ja staram się podchodzić do działalności radnego, tak jak pracuję we własnej firmie, czyli rzetelnie, pracowicie i starannie. Tak pracuję ponad trzydzieści lat i tak staram się pełnić mandat radnego.

W poprzedniej kadencji 2014-2018 był Pan najaktywniejszym radnym, złożył Pan najwięcej interpelacji i zapytań. A jak jest w tej?
Wiem, że tych interpelacji z pewnością jest sporo, niestety nie liczę ich, bo nie o ilość tu chodzi. To ważne narzędzia w pracy radnego i w komunikacji z pracownikami urzędu, jednostek samorządu, a przede wszystkim – Panem Prezydentem. Są one wynikiem częstych rozmów z mieszkańcami i interweniowania na ich prośby. Interpelacje zawierają często treści o sprawach czasem wydawałoby się prozaicznych, a innym razem dotyczą ważnych inwestycji w mieście. Staram się obserwować miasto, jego infrastrukturę i zgłaszać problemy istotne do rozwiązania, od naprawy schodów po remonty ulic. Ale dzięki temu jest istota zachowania komunikacji pomiędzy władzą uchwałodawczą, jaką jest rada i wykonawczą, jaką jest urząd. Na tym polega dobry samorząd. Tu muszę podziękować pracownikom urzędu, spółek miejskich i jednostkom za dobrą współpracę. Bardzo dziękuję za współpracę w szególności Panu Prezydentowi Romanowi Szełemejowi, który – mimo trudnych czasów i okrojonych środków budżetowych – starał się rozwiązać ważne problemy.
Z jakimi najczęściej problemami zwracali się do Pana mieszkańcy?
W przeciwieństwie do lat ubiegłych, nie ma już tak dużo spraw lokalowych, najwięcej to sprawy infrastrukturalne i porządkowe, typu dodatkowe boksy na śmieci czy zmiana organizacji ruchu, ewentualnie drobne naprawy drogowe, w tym posadowienia znaków.

Jest Pan znany również z różnych inicjatyw społecznych. Co działo się “w skrócie” w 2023 roku?
Może to zabrzmi patetycznie, ale zawsze od ponad kilkunastu lat pamiętam o najmłodszych. Staram się zorganizować co roku mikołajkowe paczki. Oczywiście nie jestem w tym działaniu sam. Pomaga mi wiele zaprzyjaźnionych osób, parlamentarzyści, przedsiębiorcy czy członkowie RWS. Były lata, gdzie paczek było pół tysiąca, a są lata, gdzie wydaliśmy ich tylko dwieście. Wszystko zależy od zgromadzonych środków. Najważniejsze, że dzięki współpracy z pedagogami szkolnymi podarki trafiają do dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Ważne jest też dla mnie coroczne sprzątanie Wałbrzycha, również uczestniczyłem w sprzątaniu Wzgórza Niedźwiadki. Wszelkie inicjatywy społeczne poprawiające estetykę i czystość Wałbrzycha są niezwykle istotne. Od kilku lat wspieramy organizację Powiatowego Konkursu Talentów Informatycznych, fundując nagrody dla młodzieży, która z pewnością będzie naszą przyszłością. Ciągłą współpracę ze szkołami czy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałbrzychu uważam za coś oczywistego i codziennego, że nie wliczam tego w specjalne inicjatywy. W siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Stary Zdrój zostały uruchomione cykliczne ciepłe posiłki dla osób potrzebujących wsparcia – tu mocno zaangażowani są Ludzie Dobrej Woli „Pomocna Dłoń”. Jednak należy pamiętać, że to wszystko nie dzieje się tylko dzięki mnie. Większość działań to doskonała współpraca z różnymi środowiskami i osobami, bo wiem, że w partnerstwie i razem można zrobić więcej.
Jak ocenia Pan pracę Prezydenta Miasta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja?
Muszę powiedzieć, że nasze miasto ma bardzo dużo szczęścia, że ma takiego Prezydenta. Wystarczy rozejrzeć się wkoło, żeby “gołym okiem” zobaczyć jak wiele zmian zostało dokonanych w ostatnich dziesięciu latach. Nie tylko mówię tu o wybudowaniu Zachodniej Obwodnicy „Europejki”. Jestem przekonany, że gdyby nie determinacja i zaangażowanie Prezydenta dr Romana Szełemeja, już dawno wiele osób wyjechałoby z tego miasta. To, że Prezydent poświęcił część swojego życia Wałbrzychowi, wszyscy to szanujemy.
Dziękujemy za rozmowę.
 

Share this content:

  Zaślubinowa waza Jana Henryka X Hochberga księcia von Pless

Opublikuj komentarz