Ładowanie
×

Przebudują ulicę Wilczą

23 stycznia 2024 r. ZDKiUM w Wałbrzychu podpisał umowę z wykonawcą, firmą HYPMAR Hypta Mariusz- Modlęcin na zadanie “Przebudowa ul. Wilczej usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu“. Wartość robót – 3,41 mln zł. Termin realizacji – grudzień 2025 r.

  Wielki koncert „FreDro” w Filharmonii Sudeckiej!
Przedmiotem zadania jest przebudowa ul. Wilczej w Wałbrzychu obejmująca budowę dwukierunkowej ścieżki pieszo–rowerowej w ciągu ulicy Wilczej w Wałbrzychu na odcinku o długości 404 m. Zasadnicza część projektowanej ścieżki usytuowana zostanie w pasie drogowym ulicy Wilczej (droga gminna nr 116441D) jednakże początek projektowanej ścieżki znajdować się będzie w pasie drogowym drogi krajowej DK35 (obręb skrzyżowania drogi krajowej DK 35 z ulicą Wilczą) – odcinek ścieżki o długości 110,10 m. W ramach inwestycji wykonana zostanie również przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Wilczej na odcinku o długości 486,90 m. Zasadnicza część 469 m przebudowanej nawierzchni jezdni Wilczej znajduje się w pasie drogi gminnej nr 116441D, jednakże początek przebudowy znajduje się w pasie drogi krajowej nr 35 – długość odcinka 17,90 m.

ul. Wilcza do remontu

Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotą 2 mln zł.
W zakres zadania wchodzi:
– przygotowanie projektu i wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót,
– wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
– wycięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją,
– budowa kanału technologicznego,
– zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi długości 24 m,
– przebudowa oraz konserwacja istniejącego rowu,
– częściowe zarurowanie rowu przydrożnego wraz z budową studni,
– roboty ziemne w postaci wykopów i nasypów,
– wzmocnienie dna oraz skarp i przeciwskarp rowu płytami ażurowymi,
– udrożnienie istniejącego zarurowania,
– ustawienie elementów ograniczających nawierzchnie komunikacyjne,
– remont nawierzchni jezdni – ul. Wilczej o długości 469 m,
– budowa ścieżki pieszo–rowerowej o długości ok. 294 m,
– budowa ścieżki rowerowej o długości ok. 18 m,
– budowa chodnika oraz wydzielenie miejsc na ławki,
– budowa balustrady U-12a,
– utwardzanie nawierzchni,
– przebudowa/budowa zjazdów,
– przebudowa dróg wewnętrznych o długości 8 m,
– budowa opasek z kostki granitowej, staroużytecznej,
– wykonanie pobocza z kruszywa łamanego oraz kruszywa płukanego,
– wymiana istniejących dwóch wysięgników pojedynczych oświetlenia ulicznego na wysięgniki podwójne,
– budowa dwóch punktów kamerowych monitoringu miejskiego,
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
– wykonanie nasadzeń z rododendronów,
– montaż elementów małej architektury,
– rekultywacja istniejących terenów zielonych,
– wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie przebudowywanych i budowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remontowi oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania planowanego układu komunikacyjnego.

Share this content:

Opublikuj komentarz