Ładowanie
×

Fajerwerki, APEL Policji – postaw na bezpieczeństwo!

Wałbrzyscy policjanci przypominają o podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa podczas używania fajerwerków. Należy pamiętać, że ich nieumiejętne posługiwanie się, może spowodować zagrożenie nie tylko dla ich użytkowników, ale także dla osób postronnych. Kupując fajerwerki zwracajmy uwagę na ich termin ważności, uważnie czytając zalecenia producenta dotyczące ich obsługi. Nie kupujmy fajerwerków przeterminowanych bądź wycofanych z obiegu.

Przypominamy, że wszelkiego rodzaju petardy, sztuczne ognie mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim. W przeciwnym razie na sprzedawcę może zostać nałożona grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Każdy środek pirotechniczny musi posiadać oznakowanie, datę ważności, opis produktu oraz zalecenia producenta z instrukcją obsługi w języku polskim. Pamiętajmy, aby nie kupować fajerwerków przeterminowanych, bądź wycofanych z obiegu.
Podczas obsługi wyrobów pirotechnicznych postępujmy zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli fajerwerk jest na kijku, nie trzymajmy go w ręku podczas odpalania tylko wbijmy go w ziemię lub włóżmy do butelki. Po odpaleniu petardy natychmiast ją odrzućmy, aby nie wybuchła zbyt blisko nas, bądź w naszej dłoni. Jeżeli fajerwerk nie odpalił, to nie próbujmy za wszelką cenę ponownie go wykorzystać. Równie ważne jest, aby nie używać fajerwerków będąc pod wpływem alkoholu, a także, aby nie odpalać ich w domu bądź na balkonie.
Mundurowi apelują o to, żeby w noc sylwestrową ograniczyć używanie petard hukowych z uwagi na zwierzęta, dla których hałas i wystrzały mogą powodować traumatyczne przeżycia. Jeżeli jednak zdecydujemy się na fajerwerki, to bezwzględnie stosujmy się do zaleceń producenta. Pamiętajmy, że petardy i fajerwerki to materiały wybuchowe i musimy przestrzegać przy ich używaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Niewłaściwe i nieuprawnione zachowanie może także skutkować odpowiedzialnością określoną w art. 83. Kodeksu wykroczeń:
§ 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.
Natomiast na podstawie Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:
Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu

  „NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ” – SPOTKANIE Z OKAZJI "DNIA SENIORA"

Share this content:

Opublikuj komentarz