Ładowanie
×

Głuszyca ma budżet na 2024

Podczas sesji Rady Miejskiej w Głuszycy, która odbyła się 19 grudnia 2023 r., Radni jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową na 2024 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego Janusz Rech w imieniu członków komisji opowiedział się za przyjęciem przedstawionego projektu budżetu. Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy Grzegorz Milczarek odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Burmistrz Głuszycy Roman Głód przedstawił zgromadzonym główne założenia do realizacji w 2024 r.

Z planu wynika, że gmina będzie dysponowała blisko 95 mln zł, z czego inwestycje będą stanowiły 51% założonego planu. Należy tu wymienić między innymi adaptację budynku po byłym gimnazjum na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Głuszycy, prace związane z odwiertem geotermalnym prowadzonym przy ul. Parkowej, remont dróg w ciągu ulic 11 Listopada, Pionierów oraz Łukasiewicza. W planach jest również kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Gmina Głuszyca przekaże również dotację na budowę chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu drogi wojewódzkiej 381. Kontynuowana będzie budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głuszycy Górnej, dzięki czemu uda się stworzyć ciąg pieszo-komunikacyjny łączący ul. Warszawską z ul. Grunwaldzką na wysokości Komisariatu Policji w Głuszycy.

Należy wspomnieć, że większość inwestycji wsparta jest różnego rodzaju środkami z programów rządowych oraz Unii Europejskiej. Wszystkie projekty, które realizuje Gmina, są odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców, którzy wielokrotnie postulowali zarówno do Burmistrza Głuszycy, jak i Radnych Rady Miejskiej o ich wykonanie. Jak wspomniał w dyskusji Radny Janusz Rech, ustanowiony budżet stanowi kompromis między potrzebami mieszkańców, a możliwościami gminy.

W trakcie głosowania Radni Rady Miejskiej w Głuszycy jednogłośnie podjęli proponowany budżet. Gmina Głuszyca prężnie się rozwija, pozyskuje środki z projektów, szuka nowych kierunków rozwoju, co znajduje odzwierciedlenie w przyjętym budżecie.

Red.
źródło i fot. gluszyca.pl

Share this content:

  Uwaga WILKI!

Opublikuj komentarz