Ładowanie
×

Dzisiaj w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim działania ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych

POLICJA INFORMUJE

Za ponad tydzień będziemy mieli astronomiczną zimę. Obecnie mamy najkrótsze dni w roku. Dzień trwa jedynie osiem godzin, a to oznacza, że słońce w ciągu dnia późno wschodzi i bardzo szybko zachodzi, co ma duży wpływ na to, iż kierujący pojazdami oraz piesi muszą baczniej przyglądać się temu co dzieje się na ulicach. Dlatego też dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego kolejny raz przypominamy podstawowe zasady właściwego poruszania się po drogach naszego miasta oraz powiatu wałbrzyskiego. Z tego też powodu dzisiaj funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu prowadzą dzisiaj od godzin porannych działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Pieszy”.

Z uwagi na jutrzejszą akcję „Pieszy” po raz kolejny przypominamy, że każdy kto korzysta z dróg publicznych, tak kierujący jak i pieszy, ma swoje prawa i obowiązki.
PIESI:
Korzystanie z dróg:
Pieszy jest obowiązany korzystać z drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
Pamiętajmy także, aby poruszać się lewą stroną jezdni oraz pobocza. Jesteśmy wtedy w stanie zareagować dużo szybciej na ewentualne zagrożenie na drodze. Pieszy poruszający się jezdnią ma obowiązek iść jeden za drugim. Dozwolone jest poruszanie się dwóch pieszych obok siebie w przypadku małego natężenia ruchu pojazdów.
Piesi, a rowerzyści:
Ważną kwestią jest poruszanie się pieszych po drogach dla rowerów. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.
Elementy odblaskowe
Pamiętajmy, że są one obowiązkowe poza obszarem zabudowanym w porze od zmierzchu do świtu, chyba że pieszy porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Oczywiście wszystkich tych przepisów nie stosuje się w strefie zamieszkania, w której to pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Warto jednak nosić elementy odblaskowe na wierzchniej odzieży przez cały dzień.
Przechodzenie przez jezdnię:
Pieszy wchodzący na jezdnię lub drogę dla rowerów albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych oraz stosować się do sygnalizatora. Pamiętajmy, że pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych również ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.
Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza przejściem sugerowanym jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
Pamiętajmy, że przechodzenie przez jezdnię poza przejściami dla pieszych nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i na drugą stronę przechodzić jak najkrótszą drogą. Uwaga! Na drodze dwujezdniowej pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.
Piesi, a kierujący:
Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed jadącym pojazdem. Należy jednak pamiętać, iż wtargnięcie na jezdnię tuż przed nadjeżdżający pojazd – nawet na przejściu dla pieszych – jest niedopuszczalne.
Zakazy:
Piesi muszą stosować się także do kilku kolejnych zakazów. Zabrania się:
wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi
przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
przebiegania przez jezdnię,
chodzenia po torowisku,
wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto,
przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują,
korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.
KIERUJĄCY:
Kierujący także mają swoje obowiązki, o których często zapominają. O wypadek z udziałem pieszych wtedy nie trudno. Przypominamy, że zakazuje się:
omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nim. Dopuszczalne jest wyprzedzanie innych pojazdów jedynie na przejściu dla pieszych o ruchu kierowanym.
Pamiętajmy. W każdym przypadku dojeżdżania do oznakowanego przejścia dla pieszych, czy też do skrzyżowania powinniśmy zwolnić, zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na to co dzieje się poza jezdną, a widząc pieszego przygotować się do jego wejścia na jezdnię. Tylko w ten sposób unikniemy zdarzeń drogowych. Jako kierujący mamy także obowiązek udzielić pierwszeństwa pieszemu podczas cofania, a także udzielić pierwszeństwa pieszemu przy wjeżdżaniu w drogę poprzeczną, jeżeli przechodzi on przez tę drogę.
Podsumowanie:
Poza przepisami ważny jest także zdrowy rozsądek i wzajemny szacunek kierujących do pieszych i pieszych do kierujących. Te wszystkie zasady powinny pozwolić nam unikać wypadków drogowych.

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu

Share this content:

  Kolejne uratowane ludzkie życie

Opublikuj komentarz