Ładowanie
×

Zabytkowy sarkofag Heleny von Gellhorn odrestaurowany

W środę (29 listopada) odbył się odbiór sarkofagu cynkowego po renowacji Heleny von Gellhorn z rodziny Hochbergów. Była to pierwsza żona barona i hrabiego Jana Henryka I von Hochberg Pana na Książu, Pana na Roztoce, Pana na Mieroszowie. To już trzeci odrestaurowany sarkofag z dziewięciu zabytkowych, odnalezionych podczas remontu kościoła pw. św. Mikołaja w Świebodzicach.
W odbiorze uczestniczyli: Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga, Proboszcz Parafii ks. Józef Siemasz, Starszy inspektor z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków-Delegatura Wałbrzych Joanna Kulik oraz wykonawca konserwator dzieł sztuki Tomasz Trzos.

Podczas prac prowadzonych w 2014 roku w odkrytej krypcie znajdowało się 10 trumien (1 miedziana, 8 cynowych i 1 drewniana), należących do członków rodu Hochbergów-dawnych właścicieli Książa, Świebodzic i okolicznych ziem. Sarkofag nr 9 cynowy, złocony i polichromowany, jest bardzo podobny do sarkofagu Hansa Henryka I (nr 8). Sarkofag sześcioboczny, typu trumiennego, boki krótkie ustawione są pod kątem prostym do dna. Na wieku i na skrzyni sarkofagu umieszczone są kartusze ze złoconymi inskrypcjami. Na owalnych kaboszonach kartuszy wypisano wersy z ksiąg Nowego i Starego Testamentu. Również złocona inskrypcja epitafijna (dziś niestety nie zachowana) znajdowała się na wysklepieniu (na czarnym tle pod krzyżem). Na bokach skrzyni znajdują się herby rodowe zmarłej. Pola sarkofagu ozdabia listwa złożona z motywu chrząstkowego i koronkowa, ażurowa listwa. Sarkofag ma budowę monolityczną, jedynym otwieranym elementem jest bok krótki w części znajdującej się w „głowie” sarkofagu. Prowadzone prace konserwatorskie były etapowane I etap prac doprowadził do przeniesienia szczątków do tymczasowej trumny i wydobycia sarkofagu z krypty, wykonania niezbędnych badań, wykonania konstrukcji nośno-wzmacniającej oraz wykonania pełnej konserwacji technicznej i estetycznej płaskorzeźbionych odlanych z cyny, złoconych i polichromowanych aplikacji sarkofagu. Tegoroczny zakres prac umożliwił pełne odnowienie całej bryły sarkofagu oraz listew i podpór (przywrócenie prawidłowej geometrii, wykonanie konstrukcji wzmacniającej, usunięcie produktów korozji wewnątrz i na zewnątrz, uzupełnienie brakujących listew i brakujących fragmentów aplikacji, przywrócenie pierwotnej srebrzystości cyny, rekonstrukcja złoceń 24 karatowym złotem.) Po wykonaniu tegorocznego zakresu konserwacji na sarkofagu zamontowano herby i kartusze z inskrypcjami.

  Rewitalizacja skweru

Sarkofag został ustawiony w krypcie Hochbergów Kościoła pw. Św. Mikołaja obok dwóch eksponowanych metalowych trumien. Wszystkie prace konserwatorskie prowadzone były na podstawie pozwoleń wydawanych przez Wałbrzyską delegaturę Wojewódzkiego Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, w oparciu o autorskie programy prac.

Prace renowacyjne prowadziła pracownia konserwatorska Agnieszki i Tomasza Trzosów z Tych.

Łączna suma dotacji otrzymanych na renowację, wyniosła ponad 180 tys. zł.

źródło i fot. swiebodzice.pl

Share this content:

Opublikuj komentarz