Ładowanie
×

Podsumowanie programu Senior na Start

W piątek 24 listopada na Hali sportowo-widowiskowej OSiR odbyła się uroczysta Gala podsumowująca program Senior na Start, realizowany przez Regionalną Koalicję na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, którego Gmina Świebodzice jest wieloletnim członkiem. Program Senior na Start polegał na aktywizowaniu seniorów zamieszkujących region powiatu świdnickiego i dzierżoniowskiego oraz Miasta Wałbrzych, czyli regionu, na którym działa koalicja. Seniorzy od 1 stycznia na specjalnie przygotowanych kartach zbierali pieczątki, podpisy lub załączali bilety z wydarzeń sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, w których brali udział. Szczególnie punktowane były wydarzenia organizowane przez koalicjantów, wydarzenia te wykazane były w harmonogramie załączonym do regulaminu.

Na uroczystej Gali swoją obecnością zaszczycili m.in.: Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga, Starosta Powiatu Świdnickiego Piotr Fedorowicz, Wicestarosta Powiatu Świdnickiego Zygmunt Worsa, Radny powiatu świdnickiego Ryszard Kuc, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych UM w Świdnicy Izabela Siekierzyńska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Beata Galewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach Robert Sysa, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie Małgorzata Siemińska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie Daria Kurek, ale przede wszystkim reprezentanci koalicjantów, którzy od lat pracują na rzecz Koalicji: koordynatorzy Alicja Synowska- Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego, Jarosław Szandurski – Dziekan Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy oraz Agata Koperska Kierownik Klubów Senior + w Świebodzicach, Agnieszka Filip Kierownik Ośrodków Wsparcia Senior + w Bielawie, Leszek Buchowski reprezentujący Gminę Żarów, Anna Kudzicz reprezentująca UTW w Świdnicy oraz Alicja Przepiórska-Ułaszewska reprezentująca Fundację Via Salutis.
Spotkanie prowadzili w humorystycznym stylu Jolanta Mieszalska i Piotr Polek z UTW w Świdnicy.
Podczas spotkania koordynatorzy koalicji Alicja Synowska i Jarosław Szandurski w skrócie przedstawili działalność koalicji w roku 2023, po czym oddali głos gospodarzowi Burmistrzowi Miasta Świebodzice Pawłowi Ozdze, który w swym przemówieniu pochwalił działania na rzecz seniorów realizowane przez koalicję oraz podziękował świebodzickim seniorom z placówek Senior + za przygotowanie uroczystości przekazując upominek na ręce Kierownik Klubów Agaty Koperskiej. Burmistrz w swym przemówieniu szczególną uwagę skupił na działaniach Kierownik Klubu, Jej świetnym zarządzaniu placówką, poprzez, które doskonale aktywizuje seniorów, tworząc w Klubie pełną radości, rodzinną atmosferę.
Następnie odbyło się wręczenie nagród dla laureatów i osób wyróżnionych za szczególną aktywność, a także nagrodzono osoby, które motywowały innych seniorów do wzięcia udziału w programie, co było osobną kategorią.
Wśród laureatów znaleźli się członkowie naszych klubów senior + i senior + II: w kategorii 60-75 lat Janina Dubrownik I miejsce, Roman Kozak II miejsce, Ewa Czosnyka III miejsce, w kategorii 75+ Elżbieta Sułkowska III miejsce. Wyróżnienia otrzymali: Ewa Tworek, Maria Robaszkiewicz, Leonarda Kozak, Małgorzata Grochowska i Grzegorz Grochowski. Gratulujemy i czujemy ogromną dumę z naszych mieszkańców. Nagrody w programie ufundował Zarząd Powiatu Świdnickiego.
Po nagrodzeniu uczestników przyszedł czas na część rozrywkową, w której 27 modelek z naszych Klubów Senior +, UTW w Świdnicy i Fundacji Via Salutis zaprezentowało jaki jest Senior XXI w. Pokaz poprzedził żartobliwy wiersz autorstwa Haliny Blaźniak z Klubu Senior +. Pokaz mody przygotowany był na światowym poziomie, a modelki czuły się jak największe gwiazdy zagranicznych wybiegów. Prezentowały własne pasje do sportu, szydełkowania, tańca, śpiewu i innych aktywności, ukazały styl i klasę z jaką pokazują się na wernisażach i balach a także specjalna grupa UTWorek zaprezentowała 24h życia kobiety z kawą. Na koniec występu modelki zostały obdarowane kwiatami przez klubowych mężczyzn. Specjalną nagrodę dla jednej z uczestniczek pokazu przygotowała Anna Jarosińska z Instytutu Psychogerontologii, która powędrowała w ręce Leonardy Kozak.
Po przerwie, podczas której świebodziccy seniorzy-gospodarze wydarzenia częstowali słodkimi wypiekami, kawą i herbatą dla wszystkich czekał niespodziankowy koncert skrzypcowy Katarzyny Lipert i wspólna zabawa taneczna.
W przygotowanie wydarzenia włączyły się: w szczególności OSIR Świebodzice Sp. z.o.o. i Prezes Jarosław Pizuński, ZGK Świebodzice- transport i pomoc w rozłożeniu sceny i Miejski Dom Kultury użyczając sceny, za co składamy serdeczne podziękowania. Podziękowania kierujemy także do Pani Jekateriny Kniazewy z FGA Świebodzice za użyczenie czerwonego dywanu.

źródło i fot. swiebodzice.pl

  Jedlina zaprasza do świętowania

Share this content:

Opublikuj komentarz