Ładowanie
×

Gmina Głuszyca – spotkanie z nadleśnictwem

Poniżej publikujemy informację Gminy Głuszyca ze spotkania z nadleśnictwem.

Lasy to jedyne co mamy. Wczorajsze spotkanie zapowiada dobre rokowania dla naszych lasów, gorsze dla aktualnej strategii działania Lasów Państwowych .
Na wstępie dziękujemy przedstawicielom Nadleśnictwa Wałbrzych za przyjęcie zaproszenia i przybycie na spotkanie z mieszkańcami Gminy Głuszyca, Posłankami, Senatorką, Naukowcami z dziedziny ekologii i hydrologii. Spotkanie nie było łatwe opierało się o twarde argumenty poparte doświadczeniem i badaniami zaproszonych specjalistów. Głuszyca rozumie potrzebę pielęgnacji lasów opartej na drobnych zabiegach czy częściowej wycince starych lub chorych drzew, ale uważa że środki jakimi posługują się Lasy Państwowe oraz skala ich działań, przerasta potrzeby.
Uważamy, że tak duża wycinka przeprowadzona na tak dużym trenie, a w tak krótkim czasie znacząco wpłynęła na naszą Gminę Głuszyca. Po pierwsze, degradację lasów widać gołym okiem-co rujnuje turystyczne walory naszej gminy. Nie mamy zakładów produkcyjnych, nie mamy dostępu do morza, jezior, nie jesteśmy metropolią z masą atrakcji i galerii handlowych, jesteśmy gminą turystyczną położoną w pięknych górach, otoczonych zewsząd lasami. Mamy lasy, góry, czyste powietrze i piękne widoki – to jedyne co mamy, jeśli to nam zabierzecie, wpłynie to negatywnie na strategię działania gminy. To turystyka jest naszą przyszłością. Kilka lat temu jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy strefę MTB, która była naszą chlubą, poważaną i doceniana na sportowej arenie międzynarodowej, również za oceanem. Wydaliśmy ogromne pieniądze i pokłady energii, czasu na przygotowanie tras i ich oznaczenie. Dziś znacząca ich część została uszkodzona przez pracowników leśnych, ciężki sprzęt do wycinki i przewozu drewna.
Gwałtowne obniżenie wód gruntowych skutkuje wysychaniem studni co już od pewnego czasu zgłaszają mieszkańcy naszej Gminy. Doktor habilitowany Mariusz Czop specjalista w dziedzinie hydrologii z którym mogliśmy się wczoraj połączyć, zaalarmował nas, że sprawa jest poważna. Tak szybka i rozległa wycinka drzew, wpływa bezpośrednio na poziom i jakość wód gruntowych. Brak dużych drzew i ich systemu korzennego to gorsza produkcja wody, gorsza jej jakość i większe koszty dostosowania jakości wody do możliwości jej spożycia. Specjalista na szczęście widzi dla nas ratunek, chociażby w ustanowieniu Terenu Ochronnego dla Lasów Wodochronnych co z automatu ogranicza możliwości wycinki na danym terenie i dostosowuje działania do naszych potrzeb i oczekiwań.
W trakcie spotkania głos zabrała Pani Marta Jagusztyn-Krynicka założycielka Fundacji Lasy i Obywatele współtwórczyni MAPY RĘBNI, która obrazuje wszystkie pododdziały leśne z Banku Danych o Lasach, w których zaplanowano rębnie w bieżących Planach Urządzenia Lasu. Pani Marta posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności Nadleśnictw oraz struktury i stanów lasów w Polsce, sama walczyła o ograniczenie wycinki w rejonie jej zamieszkania. Zaznacza, że las poradzi sobie sam w kwestii utrzymania równowagi biologicznej, a działalność Lasów Państwowych zawiera się niemal całkowicie w pozyskiwaniu surowca dla korzyści finansowych. Choć Ci twierdzom, że las pozostawiony sam sobie-sam się zniszczy, zdegraduje, jeśli pozwolimy, aby to przyroda decydowała sama o sobie. Pani Marta zachęcała, abyśmy MY jako mieszkańcy, dla naszego dobra kontrolowali co dzieje się w gospodarce leśnej oraz zachęcała mieszkańców do współpracy i zadeklarowała pomoc w przyszłych działaniach, lasy są nasze i powinniśmy uczestniczyć w ustanowieniu jego losów.

Emocje towarzyszyły nam przez całe spotkanie ale świadczy to o powadze sytuacji. Burmistrz Głuszycy Roman Głód podsumowując spotkanie, podziękował przedstawicielom z Nadleśnictwa Wałbrzych, którzy zechcieli podjąć rozmowę i zadeklarowali stworzenie Zespołu, który przyjrzy się gospodarce leśnej na naszym terenie na podstawie niezależnych badań, a nie planów sprzed wielu lat czy jak my podejrzewamy chęci wzbogacenia się. Szkoda, że przedstawiciele Nadleśnictwa Jugów, które również działa na naszym terenie, nie zechciało podjąć rozmowy.
Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie i wasze deklaracje udziału w planowanym Zespole, dziękujemy mediom, że nie zostawiliście nas w tak ważnej dla nas chwili.

źródło i fot. gluszyca.pl

  Świdnica zachęca do dekorowania

Share this content:

Opublikuj komentarz