Ładowanie
×

Nowe przejścia dla pieszych

Przebudowane ma zostać przejście dla pieszych przez ul. Westerplatte, w okolicach galerii handlowej oraz wybudowane nowe w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy. Miasto ogłosiło przetarg, a zainteresowane firmy mogą składać oferty do 13 października.

Przy ul. Kazimierza Wielkiego, na wysokości numerów 7-11 przewidziana jest budowa przejścia dla pieszych z azylem, dedykowanym oświetleniem oraz odwodnieniem, a także budowa odcinka chodnika o długości ok. 40 metrów, prowadzącego do drogi osiedlowej. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przejście znajduje się w ciągu ulicy przecinającej na dwie części duże osiedle mieszkaniowe. W jednej z nich zlokalizowana jest szkoła podstawowa wraz z kompleksem sportowym, a także przedszkole i żłobek, a w drugiej – kościół. W obu częściach osiedla znajdują się sklepy, największy cmentarz w Świdnicy oraz tereny rekreacyjne.

– Ruch pieszych, w tym dzieci i osób starszych, pomiędzy tymi enklawami jest ciągły, przy czym piesi nagminnie przekraczają ul. Kazimierza Wielkiego w miejscu niedozwolonym. Świadczy o tym ścieżka wydeptana w przyległych do ulicy terenach zielonych, prowadząca do nieoznaczonego obecnie miejsca na jezdni. Lokalizacja planowanego przejścia jest więc optymalna z punktu widzenia wygody mieszkańców – mówi Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej.

Natomiast przy ul. Westerplatte zlikwidowane zostanie przejście dla pieszych na łuku drogi, przy galerii handlowej. Budowa nowego z sygnalizacją świetlną wzbudzaną i dedykowanym oświetleniem planowana jest przy pl. Drzymały.

Przejście dla pieszych przez ul. Westerplatte zlokalizowane jest w ścisłym centrum miasta. Jego przebudowa polegać będzie na zwężeniu jezdni do 7 metrów (obecna szerokość to 9,5 metra), budowie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej oraz doświetleniu. Istotnie wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa przechodniów, gdyż jest to droga o bardzo dużym natężeniu ruchu, zarówno kołowego, jak i pieszego. Tuż przy planowanym do budowy przejściu znajduje się przystanek autobusowy. Przez jezdnię piesi przechodzą z osiedla mieszkaniowego, z przystanków autobusowych, idąc do szkół: podstawowej i średniej, przedszkola, przychodni zdrowia, największej w Świdnicy galerii handlowej i innych licznych sklepów, a także na miejskie targowisko.

Przypomnijmy, że miasto na realizację tych inwestycji otrzymało osiemdziesięcioprocentowe dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czyli ponad 370 tys. zł na budowę przejścia przy ul. Kazimierza Wielkiego i prawie 446 tys. zł na przebudowę przejścia przy ul. Westerplatte. Firmy swoje oferty mogą składać do 13 października br. Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się w terminie nie dłuższym niż 30 tygodni od dnia podpisania umowy, nie wliczając do czasu realizacji przedmiotu zamówienia okresu zimowego, czyli od 15 grudnia do 15 marca.

źródło um.swidnica.pl

Share this content:

  Modernizacja infrastruktury sportowej - podpisanie umowy

Opublikuj komentarz