Ładowanie
×

2 miliony dla Świebodzic

Jak przekazuje na profilu Wiceminister Klimatu Ireneusz Zyska, w piątek, 15 września, ogłoszone zostały wyniki VI edycji w ramach Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. – czytamy na stronie gminy Świebodzice.

Gmina Świebodzice zgłosiła wnioski na dofinansowanie dla 2 bardzo ważnych zadań. Wsparcie przyznano dla jednego z nich: Budowa infrastruktury transportowej i edukacyjnej w Świebodzicach. Inwestycja ta będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zadanie obejmuje wykonanie i montaż nowoczesnej małej architektury dedykowanej młodzieży:

w Parku Sportowym, gdzie przewiduje się montaż fundamentowej nowoczesnej wiaty dla młodzieży, oświetlonej światłem typu LED, wyposażonej w stół, ławki i huśtawki.
Parku Osiedlowym i Parku Miejskim przewiduje się wykonanie futurystyczno-młodzieżowej ławki z leżanką w obrotowym boksie z automatycznym hamulcem wraz z plenerową biblioteczką.

Stworzenie tak dogodnej infrastruktury dla młodzieży przyczyni się do zwiększenia aktywizacji społecznej, natomiast biblioteczki plenerowe będą miały na celu popularyzację czytelnictwa wśród młodzieży i innych grup społecznych. Teren z nowoczesną architekturą będzie monitorowany. Infrastruktura będzie wykonana z bardzo wysokiej jakości materiałów odpornych na zniszczenia i akty wandalizmu.

Dla młodzieży w mieście Świebodzice występuje deficyt miejsc, w których młodzi ludzie mogą się spotykać, na czym cierpi mała architektura parkowa, która jest bardzo często niszczona. W ramach tego zadania planuje się również wykonanie pięciu inteligentnych przystanków wraz z przebudową zatoki i podłączeniem przyłącza elektrycznego podłączonych do nowego systemu ITS.

Przystanki planuje się wyposażyć w specjalne podświetlenie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej. Przewiduje się zainstalowanie specjalnego modułu z czujnikiem zmierzchu, energia będzie wykorzystywana jeszcze wydajniej, ponieważ podświetlenie będzie uruchamiane tylko po zmroku, oprócz tego na przystankach planuje się zainstalować panele fotowoltaiczne i monitoring – dla zachowania bezpieczeństwa. Ponadto obecne w posiadaniu autobusy komunikacji miejskiej planuje się wyposażyć w kamery oraz moduł GPS kompatybilny z przystankami inteligentnymi jak, również moduł GPRS sieci GSM do połączenia z centrum obsługi bazy autobusowej (ITS).

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2025 r.
Przewidywana wartość Inwestycji: 2 000 000,00 zł.
Deklarowana kwota udziału własnego: 40.000,00 zł.
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.960.000,00 (dotacja)

Ponadto Gmina Świebodzice wnioskowała o środki na wykonanie: „Budowy przedszkola na Osiedlu Sudeckim 12 w Świebodzicach”. Planowano budowę parterowego budynku o 2 oddziałach. Oddziału przedszkolnego oraz oddziału żłobkowego na działce zlokalizowanej pod adresem Osiedle Sudeckie 12 w Świebodzicach.

Na oddział żłobkowy Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Maluch+” edycja 2023 na utworzenie 48 miejsc. Natomiast inwestycja w ramach Polskiego Ładu miała objąć jedynie oddział przedszkolny całkowicie niezależny od oddziału żłobkowego,

Wniosek niestety nie uzyskał wsparcia.

Przewidywana wartość inwestycji była szacowana na 5.000.000,00 zł, w tym 4.900.000,00 zł to dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast wkład własny Gminy Świebodzice miał wynosić 2% – 100.000,00 zł.

Inwestycja miała przyczynić się do aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców z terenów, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR.

Edukacja i rozwój społeczny dzieci w wieku przedszkolnym oraz zapewnienie możliwości powrotu do pracy ich rodziców ma istotny wpływ na sytuację lokalnych mieszkańców.

Źródło i fot. swiebodzice.pl

  Weź udział w akcji „Wymiana ciepła”

Share this content:

Opublikuj komentarz