Ładowanie
×

OPIEKUJMY SIĘ SENIORAMI! POLICJA APELUJE

Wałbrzyscy policjanci w trosce o bezpieczeństwo apelują do osób zajmujących się seniorami o uważniejszą opiekę. Jak wskazuje doświadczenie, wielu z nich to osoby dotknięte chorobami charakterystycznymi dla podeszłego wieku, jak demencja, choroba Alzheimera, czy też zaburzenia pamięci. Niedostateczna opieka oraz czynniki zdrowotne mogą być przyczyną zaginięcia osoby starszej, a to stwarza okoliczności zagrażające jej życiu i zdrowiu.

Najczęstszą przyczyną zaginięć w przypadku starszych osób jest zazwyczaj stan chorobowy. Bardzo często seniorzy cierpią na zaburzenia demencyjne związane z chorobą Alzheimera, przebytymi wylewami, czy zawałami, a także wynikającymi po prostu z podeszłego wieku. W związku z tym najczęściej nie pamiętają drogi powrotnej do domu, nie potrafią też zapytać o drogę innych osób, ani skorzystać z udzielonych im wskazówek. Z racji wieku zwiększona jest też urazowość i wypadkowość, a po trafieniu do szpitala nie zawsze osoba starsza jest w stanie powiedzieć nami kim jest oraz kogo powiadomić o zaistniałej sytuacji.
Zapobieganie – ważne zasady:
Jeśli osoba starsza cierpi na zaburzenia pamięci warto w jej odzież wszyć „metki” z danymi kontaktowymi, warto dodać informację o chorobach, czy przyjmowanych lekach ratujących życie.
Jeśli osoba przyjmuje leki, szczególnie te ratujące życie, należy dopilnować aby zawsze je miała przy sobie.
Warto zadbać, aby osoba starsza wychodząc z domu miała przy sobie telefon z wpisanymi danymi do najbliższych. Ważne, aby był to odbiornik z baterią o długim czasie pracy.
Warto rozważyć zaopatrzenie osoby starszej w specjalny lokalizator pozwalający na szybkie zlokalizowanie miejsca przebywania, czy tez przekazujący informację o opuszczeniu rejonu zdefiniowanego jako bezpieczny.
Dobrze jest wiedzieć jaką garderobę posiada nasz bliski, tak abyśmy potrafili opisać jej wygląd w przypadku zaginięcia.
Jeśli nasz senior mieszka sam, należy co najmniej raz dziennie nawiązać kontakt, uczulić również sąsiadów, aby zwracali uwagę na niepokojące sygnały.
Warto znać miejsca, w które zwyczajowo udaje się nasz bliski, np. na spacery, czy też zakupy.
Działanie po zaginięciu:
Niezwłocznie powiadommy najbliższą jednostkę Policji.
Przygotujmy jak najwięcej informacji na temat seniora – jak był ubrany, gdzie zazwyczaj wychodził, jaki jest jego stan zdrowia.
Przeszukajmy najbliższą okolicę, pokażmy zdjęcie osoby zaginionej w okolicznych sklepach.
Sprawdźmy adresy znajomych, rodziny, informując ich o zdarzeniu, zaangażujmy ich do pomocy.
Zespół Komunikacji Społecznej
Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu

Share this content:

  Konsultacje rowerowe!

Opublikuj komentarz