Ładowanie
×

Burmistrz zaprasza na dyktando

Zapraszamy wszystkich Świebodziczan do udziału w dyktandzie w dniu 23 listopada o godz. 17:00 do Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach (Ciernie 30). Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 listopada 2023 r pod numerem telefonu 74 666 96 35 lub drogą elektroniczną na adres sp6ciernie@wp.pl. – podaje komunikat Gminy Świebodzice.

Program:
Rejestracja uczestników – od godz. 16.30 do godz. 17.00.
Rozpoczęcie dyktanda godz. 17.00.
Kodowanie prac i pisanie tekstu – godz.17.15 do 18.00.
Przerwa – od godz. 18.00 do 19.00 – sprawdzanie prac przez Jury, poczęstunek.
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie dyktanda – godz. 19.00.
REGULAMIN
I. Organizator:
Urząd Miejski w Świebodzicach
Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach
II. Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnicy piszą dyktando wszyscy razem, oceniani będą natomiast w dwóch grupach wiekowych:
Grupa I: młodzież od 13 do 19 lat (uczniowie klasy 7, 8 i szkół średnich) – o przynależności do tej grupy decyduje ważna legitymacja szkolna;
Grupa II: dorośli
W dyktandzie może wziąć udział maksymalnie 50 osób, w tym liczba uczniów i dorosłych, pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.
Stopień trudności dyktanda dla wszystkich grup wiekowych jest taki sam.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa przez pocztę elektroniczną (sp6ciernie@wp.pl), osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach (ul. Ciernie 30; tel. 74 666 96 35) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Należy podać imię, nazwisko oraz grupę wiekową.
3. Termin składania zgłoszeń mija ostatecznie dnia 17.11.2023 r.
4. Osoby, które nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie nie zostaną wpisane na listę uczestników.
5. Uczestnikami dyktanda nie mogą być osoby z wykształceniem polonistycznym oraz studenci polonistyki.
6. Uczestnikami dyktanda nie mogą być osoby spoza Świebodzic.
III. Jury:
Nad przebiegiem konkursu czuwa jury powołane przez Szkołę Podstawową Integracyjną im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach.
IV. Przebieg konkursu:
1. X ŚWIEBODZICKIE DYKTANDO odbędzie się 23 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach, ul. Ciernie 30.
2. Rejestracja uczestników DYKTANDA rozpocznie się pół godziny przed rozpoczęciem pisania dyktanda (w przypadku uczniów wymagana jest ważna legitymacja szkolna).
3. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy) oraz słowników, itp.; prace będą kodowane, długość tekstu – do jednej strony A4.
4. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać „literami drukowanymi”.
5. Ocenie podlega zarówno ortografia, jak i interpunkcja.
6. Oceniając dyktando przyjmujemy następujące kryteria:
Błędy pierwszego stopnia – typowo ortograficzne (h – ch, rz – ż, ó – u, mała i wielka litera na początku wyrazów) – 1 bł. ort.,
Błędy drugiego stopnia – pisownia „nie” z różnymi częściami mowy, łączna i rozdzielna pisownia innych wyrazów, błędy fonetyczne, gramatyczne, pisownia cząstek „bym”, „byś”, „by” z różnymi częściami mowy, pisownia rzeczowników zakończonych w D., C., Msc., na – i, -ii, -ji – 1 bł. ort.,
Błędy trzeciego stopnia — literówki, błędy interpunkcyjne — 1 bł. int.,
Niedokończone i zmienione wyrazy, które mogą zawierać błędy, będą liczone tak jak napisane błędnie.
W wynikach decydujące znaczenie mają błędy ortograficzne, w przypadku takiej samej ilości błędów ortograficznych znaczenie ma ilość błędów interpunkcyjnych.
Prace sprawdzane są do 20 błędów ortograficznych.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się tego samego dnia po przerwie i sprawdzeniu prac konkursowych.
8. Organizatorzy nie zwracają prac uczestnikom, są one do wglądu po konkursie.
V. Nagrody:
1. W każdej grupie wiekowej dla zwycięzców zostaną przyznane nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Świebodzicach.
2. Osoba, która zrobi najmniej błędów w danej grupie wiekowej otrzyma Pióro Burmistrza Miasta Świebodzice.
Wszelkich informacji na temat dyktanda udzielają Klaudia Mędrala – Grabiec, Agnieszka Różycka pod numerem telefonu w sekretariacie Szkoły Podstawowej Integracyjnej (tel. 74 666 96 35).

Źródło i fot. swiebodzice.pl

  Pociągi wracają do Jedliny Zdroju

Share this content:

Opublikuj komentarz