Ładowanie
×

Odbierają wielkogabarytowe odpady – sprawdź harmonogram

Od 23 sierpnia 2023 r. na terenie gminy Świdnica jest prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady są odbierane spod adresu zgodnie z harmonogramem, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (74 852 30 67, 74 852 12 26, 74 852 24 88 wew. 310 lub 320), na tydzień przed planowanym odbiorem. Prosimy dzwonić jedynie w wyznaczonym terminie. – podaje komunikat Gminy Świdnica.

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe przyjmowane są przez cały rok w ramach opłaty ponoszonej z tyt. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz gminy Świdnica rok, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy Metalowców 4 w Świdnicy, na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. (ZOM Sp. z o.o.). – czytamy w informacji samorządu.
Odpady do PSZOK-a przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym (885 066 505) umówieniu wizyty.
Punkt czynny jest w godzinach: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00, a w soboty od 10:00 do 14:00.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, we własnym zakresie w ramach opłaty można dostarczyć (250 kg/miesiąc) odpadów następujących frakcji:
odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory,
odpady budowlane i rozbiórkowe
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony (z samochodów osobowych)
przeterminowane leki,
chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
odpady opakowaniowe zawierające następujące frakcje: papier, tekturę, szkło oraz tworzywa sztuczne,
odzież i tekstylia.
Przed dostarczeniem odpadów, należy je uprzednio posegregować, a na miejscu samodzielnie wrzucać do odpowiednich kontenerów. Niezbędne jest również okazanie dokumentu ze zdjęciem lub aktualnego dowodu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący lub poprzedni miesiąc.
Szczegółowe informacje dostępne na www.zomswidnica.pl
Harmonogram odbioru odpadów wielkobagarytowych w gminie Świdnica 2023
Pozostałe terminy odbiorów
16
SŁOTWINA, os. NAD POTOKIEM
2023-11-10
17
LUTOMIA GÓRNA
2023-11-17
18
GOGOŁÓW, MIŁOCHÓW
2023-12-01
19
KRZCZONÓW, JAGODNIK
2023-12-06
20
MOKRZESZÓW
2023-12-08
21
GRODZISZCZE
2023-12-13
22
LUTOMIA DOLNA
2023-12-15

źródło i fot. gmina.swidnica.pl

  Dolny Śląsk z dostępem do morza!

Share this content:

Opublikuj komentarz