Ładowanie
×

Nowy Policjant

2 października w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętego do służby policjanta. Akt ślubowania funkcjonariuszowi wręczył Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu podinsp. Janusz Kozendra. Wszystkich, którzy chcą się sprawdzić i czują, że Policja to jest właściwe dla nich miejsce zapraszamy w nasze szeregi. Policjant to zawód wyjątkowy i prestiżowy. Już za blisko trzy tygodnie – 27 października – do obsadzenia będą kolejne wakaty, tak więc warto już teraz złożyć wymagane dokumenty i jak najszybciej rozpocząć procedurę rekrutacyjną.

W szeregi wałbrzyskiej Policji wstąpił kilka dni temu jeden nowy funkcjonariusz, a w poniedziałek o godzinie 12:00 głośno wypowiedział słowa roty ślubowania. Podczas spotkania służbowego policjantowi akt ślubowania wręczył Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu podinsp. Janusz Kozendra.

Służba w Policji cały czas cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Nie tylko stabilizacja zatrudnienia oraz wysokie zarobki, ale również możliwość rozwoju i awansu zachęca do wstąpienia w nasze szeregi. Policjant, to zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający, ale i dający wiele satysfakcji, bo szacunek osób, którym niesiemy pomoc, bywa bezcenny. Dzięki służbie w Policji można realnie i osobiście wpłynąć, na to by życie było bezpieczniejsze dla nas, naszych najbliższych i społeczeństwa.

POLICJA PRZYPOMINA

Przypominamy, że służbę w Policji może pełnić obywatel Polski:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
korzystający z pełni praw publicznych;
posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą osobiście złożyć dokumenty w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Informacje w tych samych godzinach można uzyskać również telefonicznie pod numerami telefonów 47 87 517 01 lub 47 87 514 86.

W tym roku na Dolnym Śląsku planowane są jeszcze dwa przyjęcia nowych policjantów do służby:

27 października 2023 r.
28 grudnia 2023 r.

Zespół Komunikacji Społecznej
Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
kom. Marcin Świeży

  Nowi Ambasadorowie i ponad 450 tysięcy dla dzieci w potrzebie

Share this content:

Opublikuj komentarz